マルタ1-0007

  Dirinte tion, ŝu tuŝis la larme malsekajn okulojn per sia mano,  
sur kiu estis videblaj postesigno de kudrilo kaj gladilo, kudrilo kaj gladilo 縫い針とアイロン
sed la virino en la funebra vesto kaptis tiun krudan manon kaj krudan manon 生の・荒々しい・手入れのされていない手を
premis ĝin forte en siaj blankaj delikataj manplatoj. manplatno 手のひら
  --- Kaj nun, Sonjo, --- ŝi diris, --- adiaŭ ...  
  --- Mi akompanos vin al la nova loĝejo, ---  
rediris la knabino, ---  
mi tuj vokos veturilon.  
  Kvaronhoron post tiu interparolo la ambaŭ virinoj kaj la infano eliĝis el veturilo antaŭ unu el la domoj ĉe la strato Piwna. kvaronhoro post ... ...の15分後 / ピブナ通り
  Tiu domo estis mallarĝa, sed alta, trietaĝa, ĝi havis eksteraĵon malnovan kaj malgajan.  
  La malgranda Janjo per larĝe malfermitaj okuloj rigardis la murojn kaj la fenestrojn de la domo.  
  --- Panjo, ĉu ni loĝos ĉi tie?  
  --- Ĉi tie, mia infano, ---  
per mallaŭta voaĉo respondis la virino en la funebra vesto,  
kaj ŝi turnis sin al la pordisto,  
kiu staris en la pordego.  
  --- Mi petas, sinjoro, la ŝlosilon de la loĝejo,  
kiun mi luis antaŭ du tagoj.  
  --- Ha! en la mansardo, sendube, --- respondis la pordisto ああ!、屋根裏部屋な、確かに
kaj aldonis: --- iru supren, mi tuj malfermos.  


ラニチュナからピヴナまでのGoogle地図はこちら