マルタ6-0013

  Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj, malgranda, malgrasa, kun vizaĝo velkinta, velkinta 枯れた
kovrita de multo da sulketoj, kun haroj preskaŭ tute blankaj, sulketoj 細かいしわ(複数)
kombitaj en la formo de du glataj strioj sub ĉapelo nigra, kombitaj 櫛梳かれた / glataj strioj 滑らかな筋
ĉifita kaj de antaŭlonge pasinta modo. cxifita (物が)しわくちゃにされた / pasinta modo 昔の流行
Nigra lana vesto kaj silka antikva manteleto pendis sur la malgrasa korpo de la maljunulino,  
ŝiaj manoj travideblaj, blankaj kaj maldikaj, per maltrankvila movado ĉiam ĉifadis kaj turnadis en la senkarnaj fingroj blankan tolan tuketon, kiu kuŝis sur ŝiaj genuoj. sen/karna 肉のない・やせ細った