La ĝenerala asembleo de unuiĝintaj nacioj de Bestoj

https://jdnet.gr.jp/opinion/2022/220615.html
(Eljapanigita helpite de Google Translate)


Bubalo
Struto
Fakoĉero
(Verukapro)
Leono
Elefanto
Vulturo
Zebro
Elefanta rostro
Ĝirafo
Gepardo
Hipopotamo
Homo

La ĝenerala asembleo de unuiĝintaj nacioj de Bestoj

Alia Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj komenciĝis en Afriko, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj BESTA.
La kunvenejo estas ebenaĵo tra la vido, la brila suno alradias sur ĉiuj.
Partoprenantoj ĉe laŭplaĉaj lokoj kuŝias, sidas aŭ eĉ estas sur arboj.


Bubalo malrapide prenas la seĝon de la prezidanto. La kunveno finfine komenciĝas.
La prezidanto, kiel kutime, tuse klarigis sian gorĝon kaj komencis:
《Homaj militoj verŝajne ne finiĝos. Ni ne povas simple lasi ilin. Ĉu vi havas ian saĝon?》
Li iomete faligis siajn ŝultrojn kaj aldonis: 《Malplenigu vian menson. Aŭdiĝas la knaritaj sonoj de la vivoj.》
Ĉi-foje li levis la kapon kaj diris: 《Mi vokas al vi, ke vi interparolu libere dum tri tagoj de nun.》


La trankvila ebenaĵo subite ekmoviĝis onde.
Rondo de diskuto tie kaj ĉi tie aperis.
Ŝajnas, ke la leono jam parolas kun la zebro.
《Hodiaŭ mi nenion faros, antaŭ dirinte leono, ĝis kiom homoj malsaĝiĝos?》


Tri tagojn, la tutan tempon diskutadis.
Ĉiuj mienoj estas seriozaj por la homa socio. Kaj jam proksimiĝas la vespero de la tria tago.
Gepardo kaj struto ekkuras nomumite de la prezidanto. Sur la levitaj signo-flagoj estas 《Kolektiĝu!》.
Ĉiuj rapidis al la prezidanto kaj elmitis raportojn unu post la aliaj.


La prezidanto rigardis la raportojn kaj poste fermis la okulojn. Ŝajnas, ke li kviete primeditas.
Ne aŭdiĝas eĉ unu susuro de herbo ĉirkaŭe.
La sono de la ligna maleo disvastiĝas kiel sulkoj de ondetoj. Klak, klak...
La prezidanto diris decide: 《Mi volas liveri tri aferojn al homoj.》


Unue: forĵetu vian armilon tuj.
La elefanto levis sian longan rostron kaj diris: 《Ni bestoj neniam uzis armilojn en nia vivo.》


Due, ebligu al la Unuiĝintaj Nacioj validigi sian potencon en tempo de neceso.
Hipopotamo oscedante diras: 《Ni ĉiuj estas egalaj en nia Ĝenerala Asembleo. Ni ne zorgas aĉan plendon.》


Trie, la opiniojn de virinoj plie respektu.
La fakoĉero snufis kaj diris: 《Ĉiuj roluloj en ĉi tiu milito estas nur viroj. Tio ne povas fini militon.》


Aplaŭdo kaj unuanima interkonsento. Denove, la ebenaĵoj moviĝas vigle.
La prezidanto diris al la vulturo 《tuj liveru nian masaĝon al homa socio.》
《Komprenite!》 La vulturo pendigas sakon enhavantan specialan rezolucion adresitan al 《Kara Homaro》 ĉirkaŭ sia kolo kaj foriras en la sunsubiron.
Sur la profunda blua ĉielo, la unua stelo hastema ekbriletas.


La bestoj iras siajn hejm-lokon kun kontentaj vizaĝoj svingante la manojn, svingante la vostojn.
Leono kaj zebro brakumas. Larmoj ne haltas.
Kapoj de ĝirafoj estas malaperantaj trans la horizonto.
Bufalo forvidis ĉiujn, tusetis kiel kutime, kaj murmuris,


《Ho homoj, respektu homojn》


Origine verŝita de
Fuĵi-Katsunori (NPO Japana Konsilio de Handikapitoj)
www.kyosaren.or.jp