Antauxparolo

Alklaku la bildon por iri la sekvantan artikolon!
次の記事へは下の人物の絵をクリックしてください。

Enhavo
Reiru

まえがき


 この方法によって、誰もが家にいながらにして、簡単に国際語「エスペラント」を学びとおすことができます。学習者は挿絵の下に記載してあるものを読むだけでよいのです。そしてそのことが、単純で自然な方法で学習者を国際語の全体に導いていくのです。
 初めから単語や単語の組み合わせだけではなく、文法規則も学ぶことになっています。また、学習者は学んだ単語や規則を、自分で作文するときに適用することになっています。 文章を作るためのアイディアは、各課の終わりにある「ディクトグラフ(ォ)」*1(作文課題の絵)から汲み取ることになっています。ディクトグラフは注釈抜きの小さなイラスト群からなっています。すべてのイラストは、少なくとも一つの文章を作文するための、準備されたアイデアを示すようにしています。
 この本の「メソッド」の部分のページをめくっていけば、このようにして学習者は第二部の、脱初心者の読み物を読む準備をしていくことになるわけです。またわからない単語は、この本の第三部の辞書で探すことができるのです。

著者(ベンソン博士)

  Per ĉi tiu metodo ĉiu povas facile ellerni la internacian lingvon ≪Esperanto≫ en sia propra hejmo. La lernanto nur legas la subskribojn sub la bildetoj kaj tiuj jam mem kondukas lin tra la tuto de la lingvo en simpla kaj natura maniero.
  Jam en la komnco li liernas, ne nur vortojn kaj diversajn kombinojn de vortoj, sed ankaŭ gramatikajn regulojn; kaj li aplikas tiujn lernitajn vortojn kaj regulojn dum sia propra verkado de frazoj.
  La ideojn por verki la frazojn, li ĉerpas el la ≪Diktografo≫ troviĝanta je la fino de ĉiu leciono. La diktografo konsistas el grupo da bildetoj sen subskriboj. Ĉiu bildeto sugestas pretan ideon por verki almenaŭ unu frazon.
  Trafoliumante tiamaniere la metodan parton de la verko, la lernanto estas preta komenci la duan parton de gradigitaj legaĵoj, kaj la klarigojn de la nekomprenataj vortoj li serĉas en la vortaro, la tria parto de la verko.

*1:著者の言うディクトグラフは、著者から遠く離れた自宅の学習者に声が届く高性能のハンドマイク、メガホンのようなものとしてイメージされているようです