Brua estas vi ! / ウルサーイ!

"ウルサーイ" estas prononcata de japano kiel "Urusai !".


Mi estas komencanto pri Esperanto, tial por ke mi provas kompreni la Esperant-lingvaj frazojn, mi ofte logas ilin kun vocxe.

  • (Vidante reton) Aha, Fum, fum, Eeeeeto, (tusetas), "FUNDA_MENTO DE ESPERANTO ANTAUXPARO...LO. PORu KE LINGuVO INTERNACIIA POoVU BONE KAJi REGULE PROGRESAaDI KAJ POR KE GXI HAVU PLEENAN CERTECON"... Nu ankoraux ne finas cxi tiu frazo..malfacile... Eeeee...
  • Urusaai! (mia kolegino klamis).
  • Ho, pardonon, pardonon, ofte mi vocxlegas por kompreni Esperanton, cxar mi ne havas multajn okazojn, mi interparolas en Espe ... Mi legu senvocxe...
    ............ murmure ...... murmure mur.. murmure mur..... eheee murmure... A ha!n Mur Muure!
  • Urusaaaai! SILENTUUU!

Pardonu min, elkore mi petas.