Aforismo / 至言

芭蕉『嵯峨日記』より

獨住ほどおもしろきはなし。長嘯隠士の曰、
「客は半日の閑を得れば、あるじは半日の閑をうしなふ」と。

http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/saganikki/saga05.htm


Nenio estas pli ĝoja ol vivi sole. S-ro Tyousyou-Insi, la ermito, diris:
Se la gasto ĝuas duontagan libertempon, la mastro perdas duontagan libertempon.

http://members.jcom.home.ne.jp/verda/sasaki%20basyoo%20%20saganikki.doc