La pacdeklaro de Hirosximo / 広島平和宣言2010年のエスペラント試訳(大仕事)

Ĉiujare esperantistoj de Hirosimo tradukas la deklaron, kaj ĉiufoje mi kopiis ilin.
Kaj tamen ĉijare mi provis traduki la pacdeklaron de Hiroŝimo 2010. Kompreneble ĝi estis tre malfacila laboro por mi, kaj la tradukaĵo havas multajn zozojn.
Sed ne ĉagreniĝu. Se vi povas legi japanlingve, vizitu la deklaron. Aŭ se vi povas legi la anglan, vizitu la anglalingvan deklaron (PDF).
La urbestro Akiba parolas japane kaj angle, krome li instruis en universoj de USONO. Do la anglalinva deklaro estas certa.
Cetere, la du dokumentoj, la japana kaj la angla, estas ne sama. La esprimoj kaj vortaranĝoj estas iom diferencaj inter ili. Mi tradukis laŭ la japana.英語の単語・熟語をそのままエスペラントに置き換えてみると、なんだかギクシャクした感じだと僕は思う。かといって、日本語に寄り添ってエスペラント化すると、僕の力では何が書いてあるかわからない文章ばかりである。
まあ、間違った訳文だとしても、文意が分からないくらいの間違いだろう(文意に反した乱れはなかろう)から、こうやって世界平和に貢献してみようと思う。

    "Ah! Senkonsole estas ni.   Kial ni malfeliĉe estas en tia maldolĉa vivo?" --- --- Ni akceptas la tagon la 6a de aŭgusto, en ĉi tiu tago antaŭ 65 jaroj la hibakŝoj (atom-bombitoj) postvivas malfacile, kaj multaj homoj mortis fatale.   Kun ili kaj kun la animoj de mortintoj ni renovigas nian decidon, ke neniam ripetigu tian teruregan malfeliĉon.
    La klopodadoj de hibakŝoj kaj de popoloj, krome karaj helpoj el inter-kaj-ekster landoj relevis la urbon Hiroŝimo kiel belan urbegon.   Kaj nun la urbo celas "mondan modelan urbon" kaj inviti la olimpiajn ludojn.   Hibakŝoj transpasinte la inferajn afliktojn kaj bonatendante al la popoloj pac-amantaj, daŭre elsendis la mesaĝojn.   La mesaĝoj estas la bazo de la japana paca konstitucio, kaj ĝi lumigas la irejon de la mondo.  
    Ĝia pruvo estas la fruktoj de la kunveno de reekzameno de la Pakto de Ne-disvastiĝo de Nukleaj armiloj.   En la fina rezolucio estis unuanime akceptita, en kiun oni enhavigis, ke oni respektu la volojn de ĉiuj kontraktpartioj kiuj deziras aboli nukleajn armilojn; ke oni aŭskultu la voĉon de civila socio; ke plejmulta kontraktanto apogas la projektojn por la abolo limdatigita; ke necesas la kontrakto por aboli nukreajn armilojn aŭ la nova leĝa kadro inkluzive la kontrakton por malpermesi nukleajn armilojn.   Oni konstatis en la kunveno, ke por pioniri nian estontecon necesas ja la ĝisnuna aserto, kiu estas asertita de Hiroŝimo, Nagasako kaj de "Pac-konferenco de urbestroj" kies membraj urboj nombras pli multe ol 4000, kaj de du triono de enlandaj lokaj komunumoj apogantaj la "Hirosimo-Nagasako protokolo"n.  
    Voĉo de civila socio kaj krio de konscienco, kiuj deziras estontecon sen nukuleajn armilojn, atingis Unuiĝintajn Naciojn, tio estas dank' al la bela gvidanteco de s-ro Ban Ki-moon kiu hodiaŭ ĉeestas ĉi tiun ceremonion kiel la ĝenerala sekretario de UN.   Prezidento Obama, la USONa registaro, kaj ankaŭ "la Konferenco de USONaj urbestroj", kiu havas 1200 membrojn, forte influis.  
    Kaj en ĉi tiu ceremonio ĉeestas la reprezentantoj de pli ol 70 registaroj, la reprezentantoj de internaciaj organizoj, Ne-Registaraj Organizoj kaj civilaj grupoj.   La ĉeestantoj kunhavas la preĝon por monda paco kun hibakŝoj kaj iliaj familianoj kaj la postlasitaj.   Antaŭe nuklea-armitaj ŝtatoj Rusio, Ĉinio kaj aliaj ĉeestis je la ceremonio.   Kaj nun unuafoje ĉeestas usona ambasadoro, kaj reprezentantoj de Britio kaj Francio.  
    Tiel klare la urĝeco de abolo de nukleaj armiloj komencas penetri en la mondo, kaj la voĉo de tre multaj civitanoj de la mondo kreskas kiel la plej granda potenco kiu movas la mond-socion.  
    Por ke ekkaptante ĉi tiun plej bonan okazon ni realigu la mondon sen nukleajn armilojn, necesas disvastigi rekte la elementan deziron de la hibakŝoj, kaj proksimigi inter animo de hibakŝoj kaj la mondo.   Ĉar ankoraŭ troviĝas multaj homoj, kiuj ne rimarkas la urĝecon de abolo de nukleaj armiloj; kiuj ne vidas la fakton, ke ne nia saĝo sed nur bonhazardo evitigis nin el homara pereo.  
    Nun la tempo estas matura por ke la japana registaro agu.   Por "stari antaŭ la fronto por abolo de nukleaj armiloj", endas unue leĝigi la tri-principojn de anti-nukreaj armiloj kaj eliri el la "ombrelo de nukleaj armiloj"; vastigante rekoni "la nigra pluva areo" kaj realigi la komplezan help-politikon atenteme por ĉiuj tutmondaj hibakŝoj kiuj jam maljunuliĝis.  
    Krome tio kreos la mondon de "nul nukleaj armiloj", ke ĉefministro sincere akceptas la deziron de hibakŝoj kaj mem agas por la abolo.   Do la homaro povas krei novan historian paĝon, kiu estas komparebla al la "trovo de la nulo" en la jaro 2020.   Alvoku al la nukle-armitaj ŝtatestroj pri la urĝeco de abolo de nukleaj armiloj; gvidu la konkludo de kontrakto por malpermesi nukleajn armilojn; insistu kaj postulu de ĉiu ŝtato malpliigi la militan buĝeton aŭ la rilatan pri nukleaj armiloj; nia ĉefministro de Japanio povas elekti siajn agojn diversajn abunde!
    Ankaŭ ni civitanoj kaj urboj volas agi.   Kunlaborante kun sam-ideaj landoj, NROj kaj UN laŭ "la Apelo de Hiroŝimo", kiu estis rezultita je "la Hiroŝima konferenco por aboli nukleajn armilojn, 2020", ni pli grande ondigos por aboli nukleajn armilojn.  
    Fine hodiaŭ post 65 jaroj de la atombombado, ni elkore kondolencas la animoj de atombombitojn, kaj mi deklaras: ne trudu plie paciencon al la plej paciencaj homoj el la mondo, t.  e.   hibakŝoj; plej frue eĉ unu tagon realigu sen nuklea-armilan mondon kiel ĉiu hibakŝo povas glaturi sian vivon; tiuj estas nia homara ŝuldita devo kiun ni devas plenumi barakte!

2010/8/6
Akiba-Tadatoŝi
Urbestro de Hirosimo