*[マルタ] 7-0018

  En la momento, kiam Mario Rudzinska eniris en la salonon, la pozo de tiu juna homo estis iom stranga.  
Li staris kun vizaĝo turnita al la kabineta pordo, kiun la mastrino fermis, kun talio iom fleksita malantaŭen, kun manoj levitaj supren, kun rigardo fiksita al la plafono. plafono: 天井
Tiun teatran pozon akompanis vizaĝesprimo, kiu signifis ankaŭ teatran kaj tre komike aspektantan ravitecon. raviteco: 魅了されること
  --- Aleĉjo! --- diris Mario kun admona tono, --- kia do nova sensencaĵo ĝi estas?  
  --- Diino! --- ekkriis la juna homo duonvoĉe,  
ne ŝanĝante la pozon nek la vizaĝesprimon. --- Diino! --- li ripetis,  
kaj kun ĝemo laŭ la maniero de herooj de komedio li mallevis la kapon kaj la manojn. gxemo: ため息