Amikeco kaj sekureco per fortimigo de armado

Mi vidis certan TV-programon, diskutforumon pri nukleaj armiloj. En ĝi unu pakistana ĵurnalisto arde eldiris sian opinion: Pakistano ĝis nun ne estas atakita per atombombo de Hindio, ĉar je Pakistano havas nukleajn armilojn. Se Japanio volas defendi kontraŭ atako de Nord-Koreio, Japanio devas provizi sian forton per nukleaj armiloj.
Kaj mirinde ĉe lia sekva seĝo unu Hindo sidis! Kaj la Hindo diris respondante: Jes, ĉirkaŭ Hindio, ankaŭ Ĉinio ankaŭ Pakistano havas atombombojn. Do, ankaŭ Hindo havas nukleajn armilojn, tio donas al ni esti pli sekura.
Kaj ambaŭ konsilis nukleae-armiĝu al Japanio. Diablaj stultuloj!
Ho, jes? Vere? Reciprokaj terorizadoj donas pacon inter vi? Ĉu la paco, tia paco estas vera paco?
Tia pensmaniero estas la falsa ideologio! La paco, kiun donas reciproka malkonfido kaj reciproka fortimigo, estas falsa. Almenaŭ tio ne konformas la ideo de TAK. Ĉu amikeco estas konsistebla inter la pakistano kaj la hindo?


友好と抑止力による安全保障。
相互に威嚇的に武装することによって平和が保たれるとしても、それでは真の友好というものは成立しないのではないですか? 相手が核兵器を持っていたらこっちも持たなければ平和にならないのですか?