Riĉuloj kaj scienculoj

  Riĉa vantulo demandis scienculon:
  --- Kiaj oni ofte vidas literaturistojn kaj scienculojn en la domoj de l'riĉuloj, sed malofte riĉulojn en la hejmoj de l'scienculoj?
  --- Ĉar la saĝaj homoj --- respondis li --- konas la valoron de la riĉeco, kaj la riĉaj ofte ne komprenas la valoron de l' saĝeo.


Vanta -1. Senvalora, negrava, nedaŭra: Ĉio estas vanta kompare kun la eterneco. -2. Amata podsedi kaj montri vantajn aferojn: vanta virino.