マルタ6-0024

Ĉi tie, tuj sur la unua stacio de tiu nekonata vojo, stacio 普通、駅とか停留所とか。ここでは立ち寄るべき或る施設という程度の意味か。
ŝi komencis diveni la ekzistadon de aferoj teruraj,  
tamen ŝi ne tremis,  
en siaj pensoj ŝi certigadis sin mem,  
ke ŝin, virinon junan kaj sanan, iam tre zorge edukitan de plej bonaj gepatroj, ŝin, estintan kunvivantinon de homo inteligenta kaj akiranta sian panon per laboro spirita, ne povas trafi sorto simila al tiu, sorto 運命。ke 以下は sorto が主語になっている。
kiu trafis tiun kompatindan malĝojan knabinon, kiun ŝi renkontis sur la ŝtuparo,  
kaj tiun centoble ankoraŭ pli malfeliĉan maljunulinon, kiu foriris antaŭ momento kun du fluetoj da larmoj sur la sulkoplenaj vangoj. flueto ちょろちょろした流れ