Al kio oni povas kufimi


  Pastro vidis kamparaninon, senhaŭtigantan angilojn. 《Kiel vi povas esti tiel kruela --- diris li al ŝi ---, ĉu vi ne komprenas, ke la malfeliĉaj bestoj suferas?》 --- 《Ah --- respondis ŝi ---, mi faras tion jam de dudek jaroj, kaj nun ili sendube tute kutimis al tio.》Angilo (Zool.).
Serpentosimila manĝebla fiŝo (angulilla vulgaris).

うなぎ