Je la komenco de la novjaro, mia espero

Per amo, pro amo, kunportante nur amon geinfanoj naskiĝas en ĉi tian mondon.
Rigardadi la kreskadon de mia filineto estas mia ĝojo kaj samtempe mia sufero (ĉar) en la nuna tempo.
Malfrue nun mi eksciis, ke antaŭ kelkaj tagoj jam finiĝis "la Internacia Jardeko por Kulturo de Paco kaj Senviolento por la Infanoj de la Mondo" (International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) 2001-2010.
Kaj antaŭ dek jaroj Novel-premiitoj de la paco faris "MANIFESTOn 2000".
Mi deziras, ke la mondo estu paca, kaj mia filino heredu amon de infano al siaj idoj.

Manifesto 2000 por kulturo de paco kaj senperforto

Konsciante pri mia parto de respondeco antaŭ la estonto de la homaro, kaj tute aparte de la hodiaŭaj kaj morgaŭaj infanoj, mi devigas min en mia ĉiutaga vivo, mia familio, mia laboro, mia komunumo, mia lando kaj mia loĝ-loko:

respekti la vivon kaj la dignon de ĉiu homo sen diskriminacio kaj sen antaŭjuĝoj;

praktiki aktivan senperforton, rezignante pri perforto en ĉiuj ĝiaj formoj: fizika, seksa, psiĥologia, ekonomia kaj socia, precipe rilate al la plej malriĉaj kaj la plej vundeblaj kiel infanoj kaj adoleskuloj;

kundividi mian tempon kaj miajn materiajn rimedojn, praktikante malavarecon por haltigi forpuŝadon, maljustecon kaj politikan kaj ekonomian subpremon;

defendi la esprim-liberecon kaj la kulturan malsamecon, ĉiam favorante aŭskultadon kaj dialogon kaj ne cedante je fanatikeco, mensogado kaj malakcepto de aliaj homoj;

favori respondecan konsumadon kaj evoluon, kiuj konsideras la gravecon de ĉiuj vivo-formoj kaj konservas la ekvilibron de la naturaj rimedoj de nia planedo;

kontribui al la evoluo de mia komunumo, kun plena partopreno ankaŭ de virinoj kaj kun respekto de la demokratiaj principoj, cele al kuna kreado de novaj solidarec-formoj.

http://www.uea.org/agadoj/projektoj/manifesto2000.html

わたしの平和宣言
(1)「すべての命を大切にします」
差別や偏見を持たないで、一人ひとりの生命と人権を尊重します。
(2)「どんな暴力も許しません」
積極的に非暴力を支持します。特に弱い立場にある幼児や青少年に向けられた身体への暴力、性的虐待、精神的苦痛などのあらゆる暴力を許しません。
(3)「思いやりの心を持ち、助け合います」
社会的差別、不正、政治的・経済的抑圧をなくすために、思いやり、助け合う心で、奉仕活動を行います。
(4)「相手の立場に立って考えます」
狂信に陥ったり、他人を中傷したり拒絶したりしないで、いつも話し合いを優先させ、人の話を理解しようと努めることによって、表現の自由と文化の多様性を守ります。
(5)「かけがえのない地球環境を守ります」
生態系のバランスを保ち、すべての生命を尊重するよう行動し、自分の行動に責任を持つ消費者としての態度を心がけます。
(6)「みんなで力を合わせます」
男女が共に力を合わせ、民主的なやり方でいろいろな新しいことに取り組み、自分の暮らす地域のことに関心を持ち、よりよい地域づくりのために、いま、ここで、できることから始めます。
<(社)日本ユネスコ協会連盟 訳>

*「わたしの平和宣言」「MANIFESTO2000」はノーベル平和賞受賞者たちの起草した誓いです。

http://www.unesco.jp/contents/10/manifesto2k.html

(1) “Respect all life.”
Respect the life and dignity of each human being without discrimination or prejudice.
(2) “Reject violence.”
Practice active non-violence, rejecting violence in all its forms: physical, sexual, psychological, economical and social, in particular towards the most deprived and vulnerable such as children and adolescents.
(3) “Share with others.”
Share my time and material resources in a spirit of generosity to put an end to exclusion, injustice and political and economic oppression.
(4) “Listen to understand.”
Defend freedom of expression and cultural diversity giving preference always to dialogue and listening without engaging in fanaticism, defamation and the rejection of others.
(5) “Preserve the planet.”
Promote consumer behaviour that is responsible and development practices that respect all forms of life and preserve the balance of nature on the planet.
(6) “Rediscover solidarity.”
Contribute to the development of my community, with the full participation of women and respect for democratic principles, in order to create together new forms of solidarity.

*The Manifesto 2000 for a culture of peace and non-violence, was drafted by a group of Nobel Peace Prize, to translate the resolutions of the United Nations into everyday language and to make them relevant to people everywhere.

http://www.unesco.jp/contents/10/manifesto2k.html