マルタ6-0025

特に難しい・知らない単語はない。

  Ludovikino Zminska komencis per la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj por ofico de instruistino.  
  --- Ĉu vi jam okupadis vin per instruado?  
  --- Ne, sinjorino; mi estas vidvino de oficisto, kiu mortis antaŭ kelke da tagoj.  
Nur nun la unuan fojon mi deziras komenci la profesion de instruistino.