2018-01-01から1年間の記事一覧

マルタ6-0003

大きい建物は学校っぽい。階段を下りてきているのは生徒なのか、それとも…。読み進めればわかるのだろうか。 --- Dio, mia Dio! --- diris la pli juna mallaŭte kaj iom ĝemante, --- kion mi malfeliĉa nun faros? mi falfelicxa ここでは「不幸な私」で良…

マルタ6-0002

ドゥガ通りの大きな建物の前に来て… Antaŭ la pordego de unu el la plej grandaj domoj ŝi haltis kaj rigardis la numeron de la domo; numero 番号 la numero videble estis ĝuste tiu, kiun ŝi havis en sia memoro, ĉar post unu iom pli longa kaj pli…

マルタ6-0001

マルタはピブナ Piwna の屋根裏部屋を出て、ドゥガ Dluga 通りに出る。 La sekvantan tagon post sia transloĝiĝo en la mansardon Marta je la deka horo matene estis jam en la urbo. Videble ŝi rapidis al ia celo; ia bruliganta penso, maltrankvila …

マルタ5-0007

相変わらず単語は分かるが文意が取りにくい。 Ĉi tiu bildo englutis ŝiajn pensojn, tamen videble ŝin ne teruris. Ĉu ŝi ĉerpis sian kuraĝon el la patrina amo, kiu plenigis ŝian koron? Ĉu ŝi posedis tiun fierecon, kiu abomenas timon? fiereco 自…

マルタ5-0006

今日も単語は分かるけど文がわかりにくいです。 En tiuj demandoj koncentriĝis la tuta animo de Marta. koncentrigxi 集まる Rememoroj agrablaj kaj samtempe mordantaj, morda 噛む、痛い・辛い rememoroj de virino, kiu iam, estante gracia kaj gaja …

La fondigxo de la Japana Komunista Partio, 1922-7-15

La 15a de julio 2018 estas la 95a datreveno de la fondiĝo de la JKP. Vidu tiujn afiŝetojn, kiuj (frue en 1930aj jaroj) estis vivriske presitaj kaj distribuitaj de la partianoj kaj helpantoj, aŭ kaŝe aŭ en momente publike! La dekstro: ★Vivu…

マルタ5-0005

Sed antaŭ ĉio, antaŭ ĉio --- ĉu ŝi estos kapabla mem venki la elementojn malamikajn, fari ĝustan uzon el la elementoj amikaj, el ĉiu momento, el ĉiu bato de la koro, el ĉiu penso, kiu flugos tra la kapon? ĉiujn ektremojn, kiuj tuŝos la fib…

マルタ5-0004

むずい。 Ĉu ili estos por ŝi justaj aŭ kruelaj, favorkoraj aŭ senkompataj? 公正に接してくれるだろうか、凶暴過酷であろうか、寛容であろうか、峻烈無慈悲であろうか Ĉu malfermiĝos antaŭ ŝiaj paŝoj tiuj dense fermitaj falangoj, falangoj 人間集団…

マルタ5-0003

あまり日本語のイメージはわかないけど。 Por ŝi, la malriĉa, en senbordan solecon ĵetita virino, sen-bordan 岸のない・寄る辺なき kia estos la loko de laborado kaj ripozado? kie estas tiu celo, al kiu ŝi sin direktos? kie ŝi prenos la ilojn, …

マルタ5-0002

Marta metis la frunton sur la interplektitajn manojn kaj fermis la okulojn. Ŝi aŭskultis la milojn da voĉoj, intermiksitajn en unu voĉon grandegan, kvankam neklaran kaj monotonan, sed tamen plenan de flamecaj eksplodoj, de subitaj silentiĝ…

マルタ5-0001

Ŝi stariĝis antaŭ la fenestro. La nokto estis malluma, Marta vidis nenion, nek la krutajn tegmentojn, kiuj staris malsupre de la alta mansardo en formo de multe da levitaĵoj kaj fleksitaĵoj, kruta tegmento 切り立った・急な屋根 / levitajxoj…

マルタ4-0005

Materiale tiu juna patrino posedis nenion, aŭ preskaŭ nenion. Kelkaj dekoj da spesmiloj, kiuj restis de la vendo de la meblaĵoj post la pago de malgrandaj ŝuldoj kaj de la kosto de la enterigo de la edzo, iom da tolaĵo, du vestoj prezentis…

マルタ4-0004

Marta renkontiĝis vizaĝo kontraŭ vizaĝo kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj, milionoj da virinoj. Kiu ne renkontis ofte en sia vivo homojn, kiuj ploras super la riveroj de Babilono, ĉirkaŭfluantaj la ruinojn de ilia perdita bons…

Make America Great Again

The New Colossus "de" Emma Lazarus Not like the brazen giant of Greek fame, With conquering limbs astride from land to land; Here at our sea-washed, sunset gates shall stand A mighty woman with a torch, whose flame Is the imprisoned lightn…

池本周三著『魚仲卸を天職にした男』ふたば書房 2017年

すごく感心したので、引用。アンダーラインと〔 〕は引用者。( )は原文のまま。 卸売市場は不要なのか 《市場不要論》が語られるようになって、もうずいぶんたつ。…卸と仲卸、なぜ二段階の中間搾取が必要なのか、…。 実際、道の駅とか…卸売市場を一切通ら…

マルタ4-0003

簡単になってきた。 ありがちな幸福からありがちな不幸に主人公を落とし込んで、こうした不幸は決して珍しいことではないと。 Martan trompis kaj forlasis ĉio, kio, venante de ekstere, ĝis nun estis por ŝi amika kaj protekta. 彼女にとって今まで愛ら…

マルタ4-0002

同じ段落の続き。第二文がなんだかわかりにくい。どなたか日本語にしてほしい。主語は何? 「人生とは闘いで、生きている間は過去の経験を活かして死なずにいる、その間は、それは人生と呼ばれる」という意味? Ankaŭ ĉi tie la certeco estas nur relativa:…

マルタ4-0001

この段落が長くて、しかも物語ではない部分。 Ne por ĉiam sekve la edziĝa altaro savis la junan virinon de la suferoj de soleco kaj de la danĝeroj de malriĉeco. 従って(?sekve)結婚の祭壇が、若い女性を孤独の苦しみと貧困の危険から救うというの…

マルタ3-0007

Juna, forta, laborema, li fidis sian junecon, sian forton kaj laboremecon, pensante, ke ĉi tiuj trezoroj neniam elĉerpiĝos. Ili tamen elĉerpiĝis tro baldaŭ. La edzo de Marta enfalis en malsanon malfacilan kaj subitan, el kiu ne savis lin l…

マルタ3-0006

日本語にするには少し僕には難しい文。 Johano Swicki laboris konscience kaj lerte, konscience まじめに ricevadis sufiĉe grandan salajron, 十分良い給与 kiu donis al li la eblon ĉirkaŭigi la amatan virinon per ĉio, その給与は愛する女を次のよう…

マルタ3-0005

La duan fojon en la vivo Martan trafis granda doloro, sed ĉi tiun fojon ĝin kvietigis jam ne sole la juneco, sed ankaŭ la amo de edzino kaj poste patrino. Ŝia bela loko de naskiĝo perdiĝis por ŝi por ĉiam, transiris en la manojn de fremdaj…

マルタ3-0004

今回はそんなに知らない単語はなかった。 Johano Swicki, juna oficisto, kiu havis jam sufiĉe altan oficon en unu el la regnaj institucioj en Varsovio, ekamis la belan nigrokulan fraŭlinon kaj vekis en ŝi reciprokan senton de estimo kaj amo. K…

マルタ3-0003

La unua doloro, kiu trafis la ĝis tiam sennuban vivon de la bela, gaja kaj vigla knabino, estis la perdo de la patrino. (まずは母親の死、または失踪) Marta havis tiam la aĝon de dekses jaroj, ŝi malesperis iom da tempo, ŝi sopiris longe, …

マルタ3-0002

Super la lulilo de Marta sekve kantis najtingaloj kaj maljunaj tilioj balancis siajn seriozajn fruntojn, tilio 菩提樹 / balanci 振る・揺らす (菩提樹を良く知らないので、それが深刻な額を揺らすという風景が想像できない) rozoj floris kaj trit…

マルタ3-0001

この女性がマルタだと知れる。そんなに立派というわけではないがそこそこの農園の出。 Jes, tiu virino juna, bela, kun blankaj manoj kaj elasta talio, eniris en vivon tute novan por ŝi, tiu tago devis esti por ŝi komenco de nekonata estonteco. K…

マルタ2-0007

Sed la juna patrino ne dormis; en sia funebra vesto, kun disliberigitaj nigraj bukloj, bukloj 巻き毛 kun vizaĝo apogita sur la manplato, ŝi sidis senmove kontraŭ la estingiĝanta fajrejo kaj meditis. meditis じっと考え込んでいた。 Komence m…

マルタ2-0006

毎日記事をUPするのがつらくなってきた。(まとめて未来日付で上げたこともあったけど) Ŝi prenis el la ŝranko la argilan kruĉon, argila krucxo 粘土製の壺・焼き物の器・水差し。どちらも頻出とは思えぬ。 kaj, rekomendinte al la infano esti singard…

マルタ2-0005

パンをどうやって入手したかまだ分からないが、ちょっと大げさな反応のような気もする。 La juna virino efektive tremis per la tuta korpo, efektive 本当に・実際に・まったく・その実 larmoj amase fluis sur ŝiaj flamantaj vangoj. flamantaj vangoj …

マルタ2-0004

パンをどうやって手に入れたかは不明のまま。万引きしたのか? Lakton ŝi ne alportis; ĝi ne estis ricevebla en la butiko, en kiu ŝi trovis la bulkojn, ŝi ne volis, ne povis serĉi pli longe, ŝi estis maltrankvila pri la infano, 気になっていた ŝ…

マルタ2-0003

人通りの多い・風の強い・狭い通りに出てうろうろして、なぜか最後には菓子パンを手に入れてしまっているシーン。どうやって手に入れたのだろうか。 Estis ankoraŭ ne tre malfrue vespere, sed sufiĉe mallume: malmultaj lanternoj malbone lumis la malla…